Harf Harf Aray脹n

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

R端yada B端y端 G旦rmek

41
0
(0)

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda B端y端 G旦rmeksize g端zellikler getirsin.

R端yada b端y端 yapan bir kimse g旦rmek, birtak脹m yanl脹 iler y端z端nden baa gelecek maddi ve manevi zararlara delalet eder.

R端yada b端y端c端 g旦rmek, 巽ok hilekar ve k旦t端 bir adamdan gelecek zarar ile tabir olunur. 端nk端 b端y端, dinen yasak olan bir eydir. Bu r端ya, 巽evrenizde sizi k脹skananlar脹n olduuna ve bunlardan size zarar geleceine iarettir.

R端yada b端y端 g旦rmek ne anlama gelir yak脹n zaman bir yerden y端kl端 bir para geleceine, bu paran脹n kiiye hayr脹 dokunmayaca脹na, k脹sa zamanda paray脹 elinden 巽脹karmas脹 gerekeceine yorulmaktad脹r. R端ya sahibinin harama el uzataca脹na, k旦t端l端kler yapaca脹na, g端nah ileyeceine delalet etmektedir.

R端yada kendini birine beendirmek maksad脹 ile b端y端 yapt脹rd脹脹n脹 g旦ren kii, bir yolsuzluktan dolay脹 h端k端met taraf脹ndan cezaland脹r脹l脹r.

Etiketler: , , , , ,

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda B旦cek Sokmas脹 G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada b旦cek sokmas脹 g旦rmek, r端ya sahibinin d端manlar脹 olduunu g旦stermektedir. Hata yapmas脹n脹...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Buday Makinas脹 G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada buday makinesi g旦rmek, dost veya akrabalar脹n脹z y端z端nden ilerinizde aksilikler 巽脹kaca脹na...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Buday Ekmei G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada g旦r端len buday ekmei, berekete bollua ve maddi rahatlamaya iarettir. R端yada...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda B旦brekler G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada g旦r端len b旦brekler; iyi bir arac脹ya, keder ve s脹k脹nt脹lardan kurtulmaya, korkulu ve...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda B旦cek G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada b旦cek g旦rmek, m端jdeli bir haber al脹naca脹na yorulur. R端yada elinde b旦cek g旦ren...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda B旦lmek G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada bir eyi b旦ld端端n端 g旦rmek, bir eyin birka巽 kii aras脹nda b旦l端nd端端n端 g旦ren...

cretsiz Firma Ekle