Harf Harf Aray脹n

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

R端yada M端h端r G旦rmek

29
0
(0)

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda M端h端r G旦rmeksize g端zellikler getirsin.

R端yada m端h端r g旦rmek, yeni i anlamalar脹na iaret edebilir.

R端yada m端h端r g旦rmek tabiri, emniyet ve g端vene yorumlan脹r. ok b端y端k emellere sahipsiniz demektir. Bu emellere kavumak i巽in de 巽ok fazla 巽al脹man脹z gerekir demektir.

R端yada m端h端r kulland脹脹n脹 g旦rmek, 端st端nl端k ve mevki simgesidir. Kiinin mevki sahibi olaca脹n脹 haber verir.

R端yada bir ka脹d脹 m端h端rlendiini veya m端h端rl端 bir belgeyi g旦rmek, size yap脹lan bir vaadin mutlaka yerine getirileceine; yahut sizin bakas脹na verdiiniz bir s旦z端 yapman脹z gerektiine delalet eder.

R端yada m端h端r g旦rmek, s旦z sahibi olmaya delalet eder.

R端yas脹nda kendisine bir m端h端r verildiini ve bununla bir ka脹d脹 m端h端rlemesi istendiini g旦rmek, o kiinin bir memuriyete ge巽eceine delalet eder. Eer t端ccarsa, mal脹n脹n artmas脹na; bekarsa evlenmesine iarettir.

R端yasinda m端hr端n端n kaybolduunu g旦rmek, ilerinde zorluk 巽ekeceine delalet eder. M端hr端 cebinde olduu halde onu kaybettiini sanarak arayan kimse, b端y端k bir derde urar; fakat sonunda kurtulur.

R端yada m端hr端n k脹r脹l脹p d端t端端n端 g旦rmek, r端yay脹 g旦renin itibar脹 kalmaz, dostlar脹 onu terk eder.

R端yas脹nda biri i巽in 巽amur 端zerine m端h端r bast脹r脹ld脹脹n脹 g旦rmek, o kiinin eref ve itibar脹n脹n artaca脹na delalet eder.Bir baka rivayete g旦re de: R端yada g旦r端len m端h端r, zevce ve 巽ocuktur.

Han脹m脹 hamile olan bir kimse r端yada alt脹ndan bir m端h端r g旦rse, erkek bir 巽ocuu olur.

R端yada m端h端r bulduunu g旦ren kimsenin eline mal ge巽er yahut bir 巽ocuu d端nyaya gelir. Yahut saliha bir kad脹n脹 nikah eder.

R端yada m端h端r bulmak, bir haber alaca脹n脹za iaret eder.

Ayr脹ca bkz: Damga ve Damga Pulu G旦rmek

Etiketler: , , , ,

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Motosiklet G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada motosiklete binmek, kiralamak ve sat脹n almak, herkes i巽in enteresan ve 巽ok...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Buday Makinas脹 G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada buday makinesi g旦rmek, dost veya akrabalar脹n脹z y端z端nden ilerinizde aksilikler 巽脹kaca脹na...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Muhammed Suresi G旦rmeksize g端zellikler getirsin. Muhammed Suresini r端yas脹nda okuyan veya okuyan脹 dinleyen kimseyi Cenab-脹 Hak (C.C.)...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Molla G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada molla g旦rmek, kendinizi gelitireceinize ve 巽evrenizdeki insanlar脹n sayg脹s脹n脹 kazanaca脹n脹za iaret eder....

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Morfin G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada morfin g旦rmek, ilerinizin hep ters gideceine, bir t端rl端 rahata kavuamayaca脹n脹za iaret...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Morarmak G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada morarmak g旦rmek dorudan para olarak yorumlan脹r. Ayr脹ca bkz: R端yada Mor G旦rmek

cretsiz Firma Ekle