Harf Harf Aray脹n

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

R端yada S端l端k G旦rmek

13
0
(0)

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda S端l端k G旦rmeksize g端zellikler getirsin.

R端yada s端l端k g旦rmek, etraf脹n脹zda birtak脹m kimselerin sizin ad脹n脹zdan faydalanarak kendilerine haks脹z menfaatler salad脹klar脹n脹 ve ad脹n脹z脹 kirlettiklerini, g旦z端n端z端 a巽mazsan脹z 巽ok k旦t端 bir duruma d端eceinizi g旦sterir.

Bir baka rivayete g旦re de: R端yada g旦r端len s端l端kler, insan脹n v端cudunu yiyen kurt mesabesindedir. Kurtlar ise kiinin 巽oluk ve 巽ocuudur. Bir kimse r端yada burnundan veya tenas端l uzvundan ya da kan脹ndan ve az脹ndan bir s端l端k 巽脹kt脹脹n脹 g旦rse o kimsenin han脹m脹 bir 巽ocuk d端端r端r. S端l端kler al巽ak ve adi d端mana iarettir.

Ayr脹ca bakabileceiniz r端ya tabirleri: B旦cek, Solucan

Etiketler: , , , ,

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Suretil Zumer G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada Z端mer Suresini veya ondan bir par巽ay脹 okuduunu g旦rmek; k脹yamet g端n端...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Suretil Tevbe G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada Tevbe Suresini veya ondan bir ayeti okuduunu yahut 端zerine okunduunu...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Susam G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada susam g旦rmek, r脹zka ve helal mala; susam ekmek ise faydal脹 ticarete,...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Suretil Zilzal G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada Zilzal Suresini veya ondan bir par巽ay脹 okuduunu g旦rmek; r脹zka ve...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Suterazisi G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada su terazisi g旦rmek; pahal脹l脹ktan sonra ucuzlua, ilahi rahmet ve yamura delalet...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Suya Girmek G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada suya girmek, yap脹lan 巽al脹malar脹n b端y端k kazan巽 kap脹lar脹n脹 a巽aca脹na, dertlerin a脹laca脹na,...

cretsiz Firma Ekle