Harf Harf Aray脹n

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

R端yada S端m端k G旦rmek

54
0
(0)

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda S端m端k G旦rmeksize g端zellikler getirsin.

R端yada s端m端k g旦rmek, 巽ocua iaret eder. Birinin evine s端mk端rmek, o evden biriyle evlenmeye; boa s端mk端rmek, bor巽 旦demeye ve einin hamile kalmas脹na delalettir. Ayr脹ca s端m端k ve su gibi burnundan akan eyler, hastal脹k veya nezledir.

R端yada s端mk端rmek, s脹k脹nt脹dan kurtulmaya; s端m端k yemek, borca muhta巽 olmaya veya 端pheli eylere d端meye iarettir. Kendi s端m端端n端 yemek, olunun mal脹n脹 yemeye; bakas脹n脹n s端m端端n端 yemek, onun olunun mal脹n脹 yemeye; burundan akan ey hastal脹k ve nezleye delalet eder. Veyahut k端巽端k bir rahats脹zl脹脹 iaret eder.

Bir adam脹n s端m端端n端 y脹kamak g旦rmek, onun han脹m脹na hile yapmaya ve bunu gizlemeye 巽al脹maya iarettir.

R端yada g旦r端len s端m端k, mal varl脹脹na da iaret eder. Bundan dolay脹, eliyle yere s端mk端rd端端n端 g旦ren kimsenin han脹m脹, 旦mr端 uzun olan bir k脹z dourur. Bir kimse birisinin evine s端mk端rd端端n端 g旦r端rse o evden bir kad脹nla evlenir. Eer b旦yle bir durum olmazsa ev sahibinin han脹m脹na h脹yanet eder.

Baz脹 tabirciler, s端mk端rd端端n端 g旦ren kimse birisine olan borcunu 旦der veya borcunun 旦denmesini ister veya kavmi onun hakk脹nda yapt脹脹 bir iten dolay脹 m端kafatland脹r脹r, dediler.

R端yada burnunda s端m端k olduunu g旦rmek, g旦ren kimsenin han脹m脹n脹n hamile olduuna iarettir. R端yada s端m端端n端n g旦ren kimsenin 巽ok巽a evlad脹 olur.

R端yada birisinin yata脹na s端mk端rd端端n端 g旦ren kimse, onun han脹m脹na h脹yanet eder. Zahmetli bir ekilde s端m端k 巽脹karan kimse, 端z端nt端 ve kederden kurtulur.

R端yada bir yere s端mk端rd端端n端 g旦ren kimsenin s端mk端rd端端 yerin ereflilii miktar脹nca erefli olan bir kad脹n脹n bir erkek 巽ocuu olur. Sa taraf脹na s端mk端rd端 ise doacak 巽ocuk erkek; sol taraf脹na s端mk端rd端 ise doacak 巽ocuk da k脹z olur.

Ayr脹ca bakabileceiniz r端ya tabirleri: S端m端kl端 B旦cek, Salyangoz

Etiketler: , , , , ,

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Suretil Zumer G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada Z端mer Suresini veya ondan bir par巽ay脹 okuduunu g旦rmek; k脹yamet g端n端...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Suretil Tevbe G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada Tevbe Suresini veya ondan bir ayeti okuduunu yahut 端zerine okunduunu...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Susam G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada susam g旦rmek, r脹zka ve helal mala; susam ekmek ise faydal脹 ticarete,...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Suretil Zilzal G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada Zilzal Suresini veya ondan bir par巽ay脹 okuduunu g旦rmek; r脹zka ve...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Suterazisi G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada su terazisi g旦rmek; pahal脹l脹ktan sonra ucuzlua, ilahi rahmet ve yamura delalet...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Suya Girmek G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada suya girmek, yap脹lan 巽al脹malar脹n b端y端k kazan巽 kap脹lar脹n脹 a巽aca脹na, dertlerin a脹laca脹na,...

cretsiz Firma Ekle