Harf Harf Aray脹n

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

R端yada S端pr端nt端 G旦rmek

6
0
(0)

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda S端pr端nt端 G旦rmeksize g端zellikler getirsin.

R端yada s端pr端nt端 bulunan bir yeri g旦rmek, d端nya ile tabir olunur. Ashaptan baz脹lar脹 Rasulullah (S.A.V.) Efendimizden d端nyan脹n halini sorduklar脹nda, mezbeleyi iaret buyurmulard脹r. Bu bak脹mdan, baz脹 yorumculara g旦re; bu d端nyada yenilecek ve giyilecek veya mal ve hayvanlar; 旦ld端kleri, yok olduklar脹 zaman 巽旦pl端e giderler ve s端pr端nt端 olurlar. Bu 旦l巽端ye g旦re, d端nya s端pr端nt端y端 temsil ediyor demektir.

R端yada bir 巽旦pl端e veya s端pr端nt端 y脹脹n脹 端zerine 巽脹kt脹脹n脹 g旦ren, eer orada oturursa d端nyay脹 eline al脹r, d端nya ona her eyini verir. Bir rivayete g旦re s端pr端nt端n端n ortas脹nda a巽脹lan delik s脹k脹nt脹 i巽ine d端meyi temsil eder. Ayr脹ca s端pr端nt端, her 巽eit malla da tabir olunur, diyenler de vard脹r. R端yas脹nda mendiline yahut cebine 巽旦p doldurduunu g旦ren, mal sahibi olur.

Bir 巽旦pl端kten 巽uval veya bir kapla s端pr端nt端 al脹p evine getirdiini g旦ren, mal ve para kazan脹p zengin olur. 旦pl端k, baz脹lar脹n脹n s旦ylediklerine g旦re mal ve paran脹n toplu bulunduu yer, yani hazinedir.

R端yas脹nda evinden 巽uval veya bir kapla 巽旦p al脹p d脹ar脹 巽脹karak d旦kt端端n端 g旦rmek, g旦ren kii mal脹n脹 bo eylere harcar. R端yada bir 巽旦pl端e sahip olduunu g旦ren, 巽ok zengin olur. Bir 巽旦pl端端 sat脹n ald脹脹n脹 g旦ren, 巽ok para kazanacak bir ie balar ve gittik巽e zenginleerek mal ve m端lk sahibi olur.

Abdulgani Nablusiye g旦re; r端yada s端pr端nt端 g旦rmek d端nyaya; 巽旦p ise mal ve para ile tabir olunur.

R端yas脹nda kendini bir 巽旦pl端端n 端st端nde g旦ren veya sat脹n alan veya kendisine miras kalan veya evi 巽旦pl端k haline gelen hasta veya herhangi bir sebeple korkuyorsa bunlar脹n hepsinden kurtulur. D端nyada kendisine b端y端k kazan巽 yollar脹 a巽脹l脹r ve k脹sa zamanda zengin olur. Fakir ise zengin olur yahut 旦nemli bir mirasa konar; bekar ise 巽ok zengin bir k脹zla evlenir.

Baz脹 yorumcular, s端pr端nt端 ile biriken 巽旦pl端端 insanlar脹n d端kkan脹, maazas脹 gibi i yeri olarak tabir etmilerdir. R端yada 巽旦pl端k 端zerinde oturduunu g旦ren, b端y端k bir eref sahibi olur. Bir 巽旦pl端kte soyunduunu g旦ren iinden olur. Hasta ise 旦l端r, zengin ise fakirleir.

Bir baka rivayete g旦re de: R端yada s端pr端nt端 g旦rmek, adi ve pis ilerde bulunan kimse i巽in hayra; fakirler hakk脹nda servet, mal ve eyalar脹n脹n 巽okluuna iarettir. Zenginler i巽in reislie ve onlar脹n mal eyalar脹n脹n 巽okluuna b端t端n insanlar nazar脹nda eriecekleri izzet ve erefe iarettir.

Bak脹n脹z; 旦p, Fara

Etiketler: , , , , ,

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda S端l端k G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada s端l端k g旦rmek, etraf脹n脹zda birtak脹m kimselerin sizin ad脹n脹zdan faydalanarak kendilerine haks脹z menfaatler...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada s端permarket g旦rmek, farkl脹 bir i sekt旦r端ne ad脹m atmak istediinize ve bu ie...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda S端mb端l K旦k端 G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada s端mb端l k旦k端 g旦rmek nimet, helal mal, 旦vg端 ile tabir olunur....

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda S端mb端l G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada s端mb端l g旦rmek, servet ve sayg脹n bir kii olaca脹n脹n iaret demektir. R端yada...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda S端rme ubuu G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada s端rme 巽ubuunu g旦rmek; bir 巽ocuk, k旦le veya el巽idir. Bazen deve...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda S端ng端 G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada s端ng端 g旦rmek; ee, 巽ocua, doru ahitlie, yolculua delalet eder. Geni tabir...

cretsiz Firma Ekle