Harf Harf Aray脹n

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

R端yada S端p端rmek G旦rmek

22
0
(0)

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda S端p端rmek G旦rmeksize g端zellikler getirsin.

R端yada s端p端rmek, mal脹n eksikliine ve ge巽im darl脹脹na iarettir.

聴bn-i Sirine g旦re, r端yada evini s端p端rd端端n端 g旦ren, mal脹n脹n bir k脹sm脹n脹 elinden 巽脹kar脹r. Bir rivayete g旦re, s端p端rge hizmet巽iye delalet eder. Bu r端yada g旦r端lecek iyi veya k旦t端 hal hizmet巽iye g旦re tabir olunur.

Kirmaniye g旦re, r端yada oturduu yeri s端p端rd端端n端 g旦ren kimsenin hastas脹 varsa 旦l端m端 yak脹nd脹r.

R端yada ibadet etmek veya sevap kazanmak i巽in bir yeri s端p端rd端端n端 g旦rmek, iyi hale ve mala delalet eder. Bir yeri s端p端rerek s端pr端nt端y端 toplad脹脹n脹 g旦rmek, temizlie ve mal biriktirmeye iarettir.

R端yada bir mescit veya cami s端p端rd端端n端 g旦rmek, kalbinde Allah (C.C.) sevgisi olduuna delildir. Bir baka rivayete g旦re de: R端yada s端p端rmek, sanatk但r, kirli ve pasl脹 ilerde bulunan kimse i巽in hayra iarettir.

R端yada baka birisinin evini s端p端rd端端n端 g旦ren kimse, o kimsenin mal脹ndan bir eye nail olur. Zenginler i巽in r端yada s端p端rmek, fakirlie ve mallar脹nda meydana gelecek eksikliine iarettir.

Etiketler: , , , , ,

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda S端ng端 ve M脹zrak G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada s端ng端 g旦rmek, hayal k脹r脹kl脹脹na ve 端mitsizlie delalet eder. Silah脹n...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Susmak G旦rmeksize g端zellikler getirsin. Kii r端yas脹nda konuma istei duymas脹na kar脹n susuyorsa bir konuda a脹racak ve 巽aresiz...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda S端l端n G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada s端l端n g旦rmek, ilim ve edebiyata merakl脹 sevimli ve g端zel bir olan...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Suya D端mek G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada suya dalmak; casusa, menfaata ve r脹z脹klara iarettir. Ayr脹ca bakabileceiniz r端ya...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda S端m端k G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada s端m端k g旦rmek, 巽ocua iaret eder. Birinin evine s端mk端rmek, o evden biriyle...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda S端r巽me ve Kayma G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada aya脹n脹n kayd脹脹n脹 veya burkulduunu g旦rmek, 端zerine bir巽ok borcun y脹脹ld脹脹na...

cretsiz Firma Ekle