Harf Harf Aray脹n

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

R端yada S端rt端k G旦rmek

30
0
(0)

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda S端rt端k G旦rmeksize g端zellikler getirsin.

R端yada s端rt端k g旦rmek, evlilik ile ilgili yorumlan脹r. S端rt端k diye tabir edilen bir kad脹nla kar脹lamak, evliliin tehlikede olduuna delalet eder.

Aifte bir kimse ile dostluk kurduunu g旦ren kimse, eiyle aralar脹nda olduk巽a 旦nemli anlamazl脹klar y端z端nden ayr脹lmak tehlikesinde kal脹r.

Bu y端zden r端yada s端rt端k g旦rmek 巽ok dikkatli davran脹lmas脹 gerektiine iarettir.

Ayr脹ca bakabileceiniz r端ya tabirleri: Hayat Kad脹n脹, Metres

Etiketler: , , , ,

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Suretil Zumer G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada Z端mer Suresini veya ondan bir par巽ay脹 okuduunu g旦rmek; k脹yamet g端n端...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Suretil Tevbe G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada Tevbe Suresini veya ondan bir ayeti okuduunu yahut 端zerine okunduunu...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Susam G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada susam g旦rmek, r脹zka ve helal mala; susam ekmek ise faydal脹 ticarete,...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Suretil Zilzal G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada Zilzal Suresini veya ondan bir par巽ay脹 okuduunu g旦rmek; r脹zka ve...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Suterazisi G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada su terazisi g旦rmek; pahal脹l脹ktan sonra ucuzlua, ilahi rahmet ve yamura delalet...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Suya Girmek G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada suya girmek, yap脹lan 巽al脹malar脹n b端y端k kazan巽 kap脹lar脹n脹 a巽aca脹na, dertlerin a脹laca脹na,...

cretsiz Firma Ekle