Harf Harf Aray脹n

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

R端yada T端t端n ve Duman G旦rmek

56
0
(0)

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda T端t端n ve Duman G旦rmeksize g端zellikler getirsin.

R端yada duman g旦rmek; 巽etinlik ve iddete, Allah-u Teala taraf脹ndan gelecek azaba iarettir. Bundan dolay脹 bir kimse, r端yada kendi d端kkan veyahut evinden duman 巽脹kt脹脹n脹 g旦rse, o kimse maietinde s脹k脹nt脹 ve iddetten, korku ve darl脹ktan sonra hay脹r, ucuzluk ve bollua erer.

Eer g旦r端len duman i巽inde et pien bir ocaktaki ateten 巽脹k脹yorsa, s脹k脹nt脹 ve iddetten sonra r端ya sahibinin ulaaca脹 mal ve iyilie, ucuzluk, bolluk, 巽ok nimet ve ferahl脹a iarettir.

R端yada duman g旦rmek ne demek; 端z端nt端, keder, iddet, zul端m yahut Allah-u Teala taraf脹ndan yok olmaya yahut k脹tl脹k ve pahal脹l脹k ile azaba iarettir. Bazen de duman, onun 巽脹kt脹脹 taraftan gelecek haberlere iarettir.

Ayr脹ca u r端ya tabiri ve yorumlara bak脹n脹z: Nargile, Pipo

Etiketler: , , , , , ,

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Dini Merasim G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada dini merasimde bulunmak; uzun 旦mre, bol nimete ve iyi eylere...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Tersane G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada tersane g旦rmek, kiinin hi巽bir zaman i ve para s脹k脹nt脹s脹 巽ekmeyeceine iaret...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Tevbe Suresi G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yas脹nda Tevbe Suresini okuyan veya bir bakas脹 taraf脹ndan okunduunu g旦ren, Allah...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Ter旦rist G旦rmeksize g端zellikler getirsin. Anaristlerle Savat脹脹n脹 G旦rmek R端yada anaristlerle savat脹脹n脹 g旦ren kimse, dinine veya anne-babas脹na yard脹m...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Di G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada di g旦rmek r端yay脹 g旦ren kimsenin 巽evresinde oluacak kalabal脹k olarak yorumlan脹r. R端yada...

R端yan脹z hay脹rlara vesile olsun.R端yan脹zda Dilsizlik G旦rmeksize g端zellikler getirsin. R端yada dilsiz olduunu g旦rmek r端yay脹 g旦ren kimsenin az脹n脹 s脹k脹 tutmas脹, s脹rlar脹n脹 bir...

cretsiz Firma Ekle